გლობალური ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ხსნარის პროვაიდერი

14 წელზე მეტი გამოცდილება წარმოებაში

უჟანგავი ფოლადის ბუშტის მილის დიფუზორი